Oglas za posao: Kompanija Almy traži radnika

Kompanija ALMY d.o.o. Zenica objavljuje konkurs za prijem u radni odnos , 1 izvršilac:

Certificirani računovođa sa važećom licencom, završen ekonomski fakultet

Konkurs ostaje otvoren petnaest dana od dana objave.

CV sa kopijom diplome odnijeti lično u pravnu službu kompanije Almy d.o.o. Zenica na adresi Vrandučka bb, poslovna zona Pečuj u upravnoj zgradi kompanije Almy.

Razgovor će biti obavljen sa svim kandidatima koji dostave svoj CV.