JP „ViK“ d.o.o. Zenica uspješno nastavlja implementaciju projekta „Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda BiH II“

JP „ViK“ d.o.o. Zenica obavještava da je počela realizacija još jednog ugovora kojeg u okviru projekta „Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda Bosna i Hercegovina II“ implementira ovo preduzeće.

Ugovorni sporazum za izvođenje radova je potpisan sa Konzorcijem kojeg čine nosilac Konzorcija, Mibral d.o.o. Sarajevo i kompanija Špic beton d.o.o. Zenica. Izvođač radova je  odabran na međunarodnom tenderu koji je proveden u skladu sa KfW procedurama za međunarodne nabavke.

Ugovornim sporazumom su planirani sljedeći radovi:

-Izgradnja nove pumpne stanice Crkvice

Izgradnjom ove pumpne stanice će se po prvi puta u istoriji Grada Zenica stvoriti uslovi da se svi potrošači sistema javnog vodosnabdijevanja snabdijevaju pitkom vodom sa izvorišta Kruščica;

-Izgradnja nove pumpne stanice u naselju Hamida kojom će biti unaprijeđeno vodosnabdijevanje ovog dijela grada;

-Izgradnja nove vodovodne linije Crkvice-Crkvičko brdo-Lamela

Izgradnjom nove magistralne linije koja spaja rezervoare Zmajevac II i Crkvice bit će  zamijenjena stara vodovodna linija na kojoj se vrlo česti javljaju kvarovi. Zbog funkcije  i značaja izgradnjom nove vodovodne linije će biti poboljšana sigurnost i općenito unaprijeđeni uslovi vodosnabdijevanja cijelog područja Grada Zenica;

– Izgradnja četiri kišna preliva na lijevoobalnom kolektoru

Izgradnjom kišnih preliva će biti naprijeđen sistem odvodnje otpadnih voda i u najvećoj mjeri riješen problem izlijevanja kanalizacije iz lijevoobalnog kolektora prilikom intenzivnijih padavina;

-rekonstrukcija filterske stanice i objekta laboratorije u Crkvicama

Riječ je o objektima starosti od preko 40 godina koji su od velike važnosti za sistem vodosnabdijevanja s obzirom  da se koriste za kontrolu i analizu vode u sistemu javnog vodosnabdijevanja. Sanacija će obuhvatiti i unapređenje energetske efikasnosti objekata.

Radovi ugovorene vrijednosti 621.434,24 EUR, bez PDV-a, započinju u roku 28 dana, a rok završetka radova je devet mjeseci.

Implementacija cjelokupnog projekta se finansira kreditnim i grant sredstvima KfW i SECO u iznosu od 21,5 miliona KM.