Obustava saobraćaja na relaciji od ulice Bistua Nuova broj 2 do Osnovne škole “Aleksa Šantić”

Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove obavještava građane da će se zbog izvođenja radova na polaganju vodovodne linije Putovići – Radakovo od strane JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica, a zbog bezbjednosti odvijanja saobraćaja i kompleksnih građevinskih radova, izvršiti potpuna obustava saobraćaja na relaciji od ulice Bistua Nuova broj 2 (kod preduzeća “Termika”) do O.Š. “Aleksa Šantić”.

Prema informacijama dostavljenim od strane Investitora očekuje se da će potpuna obustava saobraćaja na navedenoj dionici trajati sedam dana.

Odvijanje javnog linijskog prevoza putnika za Perin Han, Goricu, Tišinu i Mošćanicu će se obavljati alternativnim putnim pravcem na sljedeći način: Ulica Bistua Nuova – vezna saobraćajnica kod preduzeća “Termika” – magistralna cesta M17 – most Dolača – Ulica Bistua Nuova (do O.Š. “Aleksa Šantić”), te će u skladu s tim privremeno autobusko stajalište biti na lokaciji u ulici Bistua Nuova, kod preduzeća “Termika”.

Navedeni alternativni putni pravac će koristiti i ostala motorna vozila.