Dopuna Jedinstvenog registra boraca bit će završena u skladu sa zakonski definiranim rokom

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata završava dodatne provjere i unošenje podataka u Jedinstveni registar boraca, za svakog pripadnika Oružanih snaga RBiH, u skladu sa Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Prema članu 51 ovog zakona, resorno ministarstvo ima obavezu da postojeći registar boraca, objavljen na web stranici ovog ministarstva, dopuni dodatnim podacima, shodno zahtjevima predstavnika boraca u roku od šest mjeseci od njegove objave. To su podaci o pripadnosti Armiji RBiH, HVO-u i MUP-u RBiH, civilnoj zaštiti, namjenskoj industriji, logističkim bazama ili nekoj od drugih propratnih jedinica, kao i o broju posljednje jedinice pripadnosti.

– Federalno ministarstvo redovno radi svoje poslove u skladu sa Zakonom, kao što smo to i do sada činili. Privodimo kraju unošenje podataka vezano za dopunu Registra i iskreno se nadamo da ćemo u zakonskom roku završiti svoj dio posla. Također, kao i prvi dio registra, i drugi će biti objavljen na web stranici ovog ministarstva. Za sada nema velikih problema, a podaci se unose u grupama za vođenje vojnih evidencija – rekao je Bukvarević.

Radna grupa koju čini i deset predstavnika boraca, redovno održava radne sastanke na kojima se informiraju o implementaciji ovog zakona i predstavnici boraca koji su uključeni u ovaj proces od početka  su informirani o svim aktivnostima po ovom pitanju.

– Svi podaci koji budu uneseni u Jedinstveni registar bit će podložni ispravkama i korekcijama, kao što je bilo i sa onima koji su prvobitno objavljeni, ukoliko se ne slažu s podacima u arhivama koje posjeduju grupe za vođenje vojnih evidencija – naglasio je Bukvarević, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata.