Učenici Medicinske škole u projektu “Čujte nas”

Održanom radionicom, posvećenoj problemima gluhih i nagluhih osoba, ali i učenju znakovnog jezika, održanom u zeničkoj srednjoj Medicinskoj školi, danas je i zvanično započela provedba projekta nazvanog „Čujte nas“, kojeg realizuje Vijeće učenika ove škole saradnji sa Savezom općinskih udruženja gluhih i nagluhih osoba ZDK.

“Brojne svakodnevne aktivnosti, kao i život gluhih i nagluhih osoba umnogome je otežan, a žive ga izolovani od ostatka svijeta, zbog nepoznavanja abecede znakovnog jezika ostalih ljudi, zbog čega smo i pokrenuli ovaj projekat, želeći senzibilizirati naše učenike, ali i ostalu javnost o potrebama osoba s oštećenjem sluha, kako bi smanjili predrasude i podstakli sve na uključenje u različite oblike edukacijsko-rehabilitacijskih tretmana”, naglašava Ajdin Imamović, predsjednik Vijeća učenika zeničke Medicinske škole.

“Zbog potrebe uspostavljanja komunikacije sa osobama oštećenog sluha u našem budućem radu, posebno našoj struci nužno je poznavanje znakovnog jezika, čemu kroz ovakve edukativne radionice i ostale aktivnosti želimo prvo naučiti članove našeg Vijeća učenika, koji će to dalje prenosti ostalim učenicima ove škole na časovima odjeljenskih zajednica”, ističu u Vijeću učenika zeničke Medicinske škole.

“Projekat „Čujte nas“ zaista je za svaku pohvalu i može biti primjer i ostalima, jer nemogućnost komunakcije osoba oštećenog sluha sa osobama koje normalno čuju, prvi je i osnovni problem ove populacije u našem društvu”, ističe i Branka Jurić, sekretar Saveza udruženja gluhih i nagluhih osoba ZDK. (Vesna Jovanović)