Žene u politici: Za jako društvo potrebna je jaka žena

Uskoro bi trebala biti imenovana interresorna radna grupa za izradu Gender akcionog plana za osnaživanje ravnopravnosti spolova u Zeničko-dobojskom kantonu.

Ovakav dokument je jako bitan jer će njime biti uređene mnoge oblasti a bit će regulisana i dodjela i raspodjela finansijskih resursa poštujući načela i principe oba spola. Gender akcionim planom bit će obuhvaćeno ekonomsko osnaživanje žena, a cilj je i konačno ih probuditi.

1985. godine imali smo 25 posto žena u vlasti u Bosni i Hercegovini, a otkako nam je došla demokratija taj broj se rapidno smanjuje i danas u vlasti imamo 11 posto žena. Žene su većina u populaciji BiH, u glasačkom tijelu u BiH i u članstvu najuticajnijih stranaka. Stoga, jasno proizlazi da veličina kojom se diče sve izabrane stranke jeste rezultat povjerenja žena – kao glasačica ili članica, svejedno, smatraju u nevladinoj organizaciji Infohoaus.

“Ne morate voljeti feministice ni Gendere, ali ne može me niko ubijediti da ozbiljna osoba koja razmišlja svojom glavom smatra da je dobro društvo ono koje ima više od pola ženske populacije i samo 11 posto moći da odlučuje”, smatra Dženana Alađuz, direktorica nevladine organizacije Infohouse.

Dženana Alađuz

Uskoro bi trebala biti imenovana interresorna radna grupa za izradu Gender akcionog plana za osnaživanje ravnopravnosti spolova u Zeničko-dobojskom kantonu. Ovakav dokument je jako bitan jer će njime biti uređene mnoge oblasti a bit će regulisana i dodjela i raspodjela finansijskih resursa poštujući načela i principe oba pola. Gender akcionim planom bit će obuhvaćeno ekonomsko osnaživanje žena, a cilj je i konačno ih probuditi.

“Izaći ćemo na tržište rada i vidjeti koliko su žene zastupljene na tržištu rada a sve statistike pokazuju da taj broj opada. Žene sve više prihvataju konzervativnu i tradicionalnu ulogu tako da smatramo da trebamo animirati žene da što više izađu iz zone nevidljivosti i u javnom životu i u procesu odlučivanja i zauzmu svoje mjesto koje im pripada”, kaže Amra Jupić, predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Amra Jupić

U Skupštini Zeničko-dobojskog kantona prvi put u ovom sazivu ima 14 zastupnica i to je puno više u odnosu na npr. sedmi saziv kada ih je bilo samo sedam, ističe naša sagovornica, te dodaje kako je to odličan pokazatelj da ipak idemo naprijed.

“Smatramo da trebamo posjetiti mjesne zajednice, lokalne i gradske samouprave i putem razmjene iskustava doprinijeti što jačem animiranju žena kako bi se sklonile sa margine društveno političkog života”, dodaje Amra Jupić.

Za veće učešće žena u političkom i javnom životu prvo moraju odabrati same sebe, zatim ih mora odabrati njihova stranka, te ih na kraju moraju odabrati glasači i glasačice. Moramo postati proaktivnije društvo a zasigurno ga nemamo ako nemamo jaku i ekonomski osnaženu ženu, smatraju naše sagovornice. (Belinda Dorić)