Obavještenje o poništenju Konkursa za javna priznanja Grada Zenica

Poništava se Konkurs za javna priznanja Grada Zenica broj: 01-49-28149/19 od 24.12 2019. godine, objavljen u dnevnom listu „Naša riječ“ od 07.01.2020. godine i na službenoj internet stranici Grada Zenica dana 06.01.2020. godine.

Obrazloženje

U skladu s odredbama Odluke o javnim priznanjima Zenice (“Službene novine općine Zenica”, broj:10/01 – prečišćen tekst), Ocjenjivački sud Grada Zenica je dana 24.01.2019. godine, raspisao Konkurs za dodjelu javnih priznanja („Nagrada Zenice“ i „Plaketa Zenice“) povodom 20. marta – Dana Grada Zenica.

Konkurs za javna priznanja Grada Zenica poništava se iz sljedećih razloga:

  1. Komisija za izbor i imenovanja nije postigla dogovor o prijedlogu sastava novog Ocjenjivačkog suda, a Ocjenjivačkom sudu mandatnog perioda 2018-2020. godina ističe mandat 08.02.2020. godine;
  2. Vijeće u 2019. godini niti jednom nije razmatralo Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Zenica, koju je Ocjenjivački sud predložio povodom 20.marta –Dana Grada Zenica;
  3. Veoma mali broj pristiglih prijedloga za dodjelu javnih priznanja povodom 20.marta –Dana Grada Zenica u 2020. godini;
  4. Da se sačuva dignitet, ugled i prestiž koji treba da uživaju javna priznanja Zenice.

Ovo obavještenje objavit će se u dnevnom listu „Naša riječ“ i na službenoj internet stranici Grada Zenica.