Zeničanin Hasan Kreho se žali na zloupotrebu ličnih podataka

Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, nedavno je svojim rješenjem, kao djelimično osnovan usvojila prigovor našeg sugrađanina, Hasana Krehe, a protiv Kantonalnog tužilaštva ZDK zbog obrade jedinstvenog matičnog broja i broja lične karte prilikom predaje pisane informacije krajem juna prošle godine, te obrade jedinstvenog matičnog broja prilikom predaje zahtjeva za slobodan pristup informacijama u drugoj polovini januara takođe 2019. godine.

“U oba navrata upozorio sam zaposlenika u Kantonalnom tužilaštvu da po Zakonu o zaštiti ličnih podataka nemaju pravo uzimati mi ove lične podatke, prilikom predaje podnesaka, a da sam bio u pravu pokazalo je sada i rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH”, navodi Hasan Kreho.

“Moj naredni korak je pokretanje upravnog spora na Sudu BiH, dodaje Hasan Kreho, ističući i istovremeno da lične podatke na žalost mnoge institucije u praksi bespravno uzimaju, upozoravajući i ostale građane da povedu o tome računa”, dodao je Kreho.

O ovom slučaju zatražili smo mišljenje i stav i od Kantonalnog tužilaštva ZDK i čim ga dobijemo naknadno ćemo ga objaviti. (Vesna Jovanović)