KBZ: Tokom vikenda preminuo još jedan muškarac od H1N1 gripe

U JU KB Zenica, u protekloj sedmici, laboratorijski potvrđeno da su još dva bolesnika pozitivni na virus gripe tipa A (H1 -pandemijski soj).

Jedan pacijent je muškarac star 58 godina, koji je inače bolovao od više hroničnih bolesti, liječen u JIL-u i preminuo 01.02.2020 g. Drugi pacijent je i dalje na liječenju na Odjelu za infektivne bolesti i u stabilnom stanju.

“Tim za utvrđivanje mjera na sprečavanju i suzbijanju špirenja gripe u KB Zenica prati situaciju u vezi mogućnosti da se pojavi pacijent inficiran Korova virusom. Na sastanku održanom 29.01.2020 g. zaključeno je da će ovaj Tim, u slučaju pojave pacijenta koji je inficiran Korona virusom, preuzeti ulogu Koordinacionog tijela za tretman pacijenta i sprečavanje i suzbijanje širenja infekcije korona virusom u Bolnici. Dva člana Tima u članovi Koordinacionog tima koji je imenovao Ministar zdravstva Ze-do kantona. Tim za gripu Bolnice je predložio nabavku neophodne zaštitne opreme potrebne u tretmanu pacijenata a pripremljeni su i odgovarajući prostori za liječenje takvih pacijenata ukoliko se ukaže potreba”, navodi se u saopštenju.