Ujednačene porodiljske naknade do kraja godine?

Ukoliko Federalni parlament usvoji zakon o zaštiti porodica s djecom, nezaposlene porodilje bi do kraja ove godine trebale imati ujednačene porodiljske naknade na području cijele Federacije BiH u iznosu od 60 posto prosječne plate u Federaciji.

Nacrt ovog Zakona delegati Doma naroda Federalnog parlamenta trebali bi razmatrati 13. februara a nakon toga zakon ide u javnu raspravu.

“O visini naknade još uvijek ne možemo govoriti. Kantonalno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice učestvuje u izradi reformskih procesa na nivou Federacije i nadamo se da će ovaj zakon biti što prije usvojen. Osiguranjem redovnih mjesečnih primanja za nezaposlene porodilje čini se važan pomak za sve porodice, djecu i mlade ljude u ovoj zemlji”, kazala je za naš program Azra Šabanović, ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u Vladi Zeničko-dobojskog kantona.

U 2019. godini 508 nezaposlenih porodilja po tri osnova i to: jednokratna novčana pomoć, oprema novorođenčeta i pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci, koristilo je ovu naknadu,  dok je iz kantonalnog budžeta izdvojeno 12 miliona KM za isplatu naknada za zaposlene porodilje koje primaju naknadu u iznosu od 80 posto prosječne plate u FBiH u trajanju od 12 mjeseci. (Belinda Dorić)