Kompanija Almy: Konkurs za prijem u radni odnos

Print

Usljed ukazane kadrovske potrebe, direktor preduzeća „ALMY-GRADNJA“ d.o.o. Zenica dana 29.01.2020. godine raspisuje sljedeći konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme:

  1. TESARI sa radnim iskustvom-10 izvršilaca,
  2. ZIDARI sa radnim iskustvom-5 izvršilaca
  3. ARMIRAČI sa radnim iskustvom-5 izvršilaca

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove:

RADNO ISKUSTVO

Svi zainteresirani kandidati trebaju ispuniti prijavu na konkurs uz koju prilažu kraću biografiju. Prijavu mogu preuzeti u sjedištu preduzeća ili je sami sačiniti.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme sa mogućnošću produženja ugovora o radu na neodređeno vrijeme, zavisno od postignutih rezultata u radu i potreba posla.

Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti lično, putem maila ili poštom na adresu: „ALMY-GRADNJA“ d.o.o. Zenica, Vrandučka bb, 72000 Zenica sa naznakom „prijava na oglas“.