Tradicionalna press konferencija Univerziteta u Zenici

Rektor Univerziteta u Zenici, dr. Damir Kukić, sa prorektorima i saradnicima, ugostio je danas novinare tokom tradicionalne neformalne press konferencije, na kojoj je govora bilo o sadašnjem mjestu i planovima ove visokoobrazovne institucije.

“Univerzitet u Zenici ove godine obilježava punih 20 godina rada i djelovanja. Trenutno najveći problem je opadanje broja studenata”, ukazao je rektor, profesor Damir Kukić.

Damir Kukić

„To je već višegodišnji trend, koji će biti teško zaustaviti. Nastojaćemo to unapređenjem kvaliteta nastave, kao i osnivanjem dva nova studijska odsjeka prvog, jednog u drugom ciklusu i dva nova doktorska studija“, kazao je Kukić. U ovoj akademskoj godini, osam fakulteta Univerziteta u Zenici pohađa pet hiljada studenata. (Sanja Stević)