Razvodi i naplate alimentacija najčešći problemi klijentica Centra ženskih prava Zenica

Razvodi i nemogućnost naplate alimentacionog duga su problemi zbog kojih se klijentice najčešće obrate za pomoć zeničkom Centaru ženskih prava koji pruža besplatnu pravnu pomoć u prostorijama zgrade stare Općine u Zenici, prostorijama Centra ženskih prava ili Centru za socijalni rad.

Zenički Centar ženskih prava tokom 2019. godine odazvao se na pozive za pravnu pomoć i pružio usluge za 1212 klijentica i 28 klijenata. Ukupno 1240 usluga pravne pomoći obavljeno je iz različitih oblasti, porodičnog, radnog, socijalnog i krivičnog prava, te zaštite od diskriminacije. Bilježe i 2520 usluga u vidu usmenih savjeta i sačinjavanja pismenih podnesaka. Klijentice su najćešće nezaposlene, socijalno ugrožene, sa završenom srednjom školom, žrtve različitog oblika nasilja, prije svega psihološkog, fizičkog i ekonomskog.

“Kao i predhodnih godina najviše upita i pruženih usluga bilo je iz oblasti porodičnog prava, 77%. Razvodi i problemi nenaplate alimentacionog duga su predmeti zbog kojih se klijentice najčešće javljaju”, kaže Edina Sejmenović, članica Centra ženskih prava, dodajući da je razlog tome, između ostalog, što država nije ponudila nikakvo adekvatno rješenje, poput alimentacionog fonda.

Edina Sejmenović

Jedan od problema je i što dužnici manipulišu konstantnim mijenjanjem radnog mjesta, radnim statusom, odnosno, radom na crno, te prikazom neposjedovanja imovine. Ono što Centar, u tim slučajevima, može da uradi jeste sačinjavanje tužbe za izvršenje sudske presude, potraživanje alimentacionog duga, a posljednje čemu se pribjegava, ukoliko se ne uspije predhodno postići, jeste krivična prijava.

Pravna pomoć Centra ženskih prava dostupna je i ženama i muškarcima svih starosnih kategorija. Prema riječima naše sagovornice Sejmenović, 2019. godine najviše klijentica se javilo u životnoj dobi od 30 do 50 godina, najmlađa je imala samo 16, najstarija 75 godina. U starijoj životnoj dobi problemi zbog kojih se klijenti obraćaju su socijalnog domena, zdravstvena ili socijalna zaštita ili ostvarivanje prava na penziono i invalidsko pravo.

Prošle godine Centar ženskih prava, kaže Sejmenović, muškim osobama je pružio pomoć isključivo kada je u pitanju dobrobit djeteta ili zaštita od diskriminacije. (Zijada Ramić)