Mreža roditelja Grada Zenica u podršci roditeljima djece s rizičnim ponašanjem

Mreža roditelja grada Zenice oformljena je nakon završenih seminara i radionica u sklopu IOM –ovog projekta „Podrška mladima u lokalnim zajednicama u BiH”.

Ovu grupu čine članovi koji su prije svega i sami roditelji, a dolaze iz različitih profesionalnih opredjeljenja, te svako shodno svom opredjeljenju i iskustvu doprinosi boljem radu i razvoju.

Realizacija projekta Uloga i značaj roditelja u prevenciji, identifikaciji i reagovanju u slučaju rizičnih ponašanja mladih, bila je tema tri radionice održane u MZ Janjići, Nemila i Arnauti kroz projekat “Upoznaj da bi spriječio” u organizaciji Mreže roditelja Grada Zenice, koja je nastala uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Posljednja radionica realizovana je u MZ Arnauti kao završna, treća radionica gdje su nas dočekale majke djece različitih uzrasnih skupina, različitog obrazovnog statusa i zanimanja. Osim svog prisustva donijele su i domaće specijalite koje smo degustirali uz druženje nakon radionice.

Nakon uvodnih riječi, međusobnog predstavljanja i upoznavanja, članovi Mreže roditelja Grada Zenice su sve prisutne putem prezentacije upoznali sa svojim dosadašnjim radom, ciljevima, zadacima i rezultatima.

Tom prilikom istakli su da su osnovni zadaci i aktivnosti Mreže roditelja usmjereni na prevenciju vršnjačkog nasilja, mogućeg nasilnog ponašanja mladih, prevenciji nasilnog ekstremizma i radikalizma, smanjivanju lošeg uticaja okoline, te podršku mladima i
njihovim roditeljima. Osim navedenog, zadatak Mreže roditelja je da usvojena znanja prenose dalje u svoju lokalnu zajednicu kroz različite projekte i radionice.

U drugom, glavnom dijelu, uslijedila su edukativna predavanja na teme: Komunikacija, Odgojni stilovi, Adolescencija i karakteristike, Komunikacija roditelj – dijete, Konflikti i nenasilno rješavanje konflikata.

Kao završni dio današnjeg druženja korištena je diskusija na prezentovano i pitanja. Nakon završene treće/zadnje radionice predviđene ovim projektom možemo zaključiti da su ciljevi projekta ostvareni. Domaćini sve tri MZ su podržali ideju Mreže roditelja, iznijeli su svoja iskustva i problematiku sa kojom se susreću, te izrazili želju za saradnjom i
potrebu za ovakvim sastancima koji bi trebali biti obaveza sa ciljem druženja, međusobnog upoznavanja, razmjene iskustava i uzajamne pomoći kako bi konačni cilj bio što bolji i za dobrobit cijele društvene zajednice.

Ova aktivnost je dio krovnog projekta “Podrska mladima u lokalnim zajednicama u BIH” koji implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM) uz finansijsku podrsku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.