Zenički vatrogasci gasili 19 zapaljenih dimnjaka u 2019. godini

Gašenje zapaljenih dimnjaka stambenih prostora, prema pozivu sugrađana, česta je intervencija koju obavljaju zenički vatrogasci tokom zimskih mjeseci.

Stalni su apeli iz Uprave Civilne zaštite da je prije početka sezone loženja, u zgradama ili privatnim kućama,  prevencija ovakvim požarima, redovno održavanje i čišćenje  ventilacionih sistema i dimnjaka. Da je upravo ovo uzrok 19 zapaljenja dimnjaka tokom 2019. godine utvrdilo se pri intervenciji Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica tokom  gašenja požara. Iz Uprave Civilne zaštite Grada Zenica podsjećaju na zakonske odredbe održavanja zajedničkih prostora i instalacija zgrada, u koje se ubrajaju i dimnjaci.

Vlasnici građevina i prostora i upravitelji stambenih objekata dužni su održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje, električne, gasne, ventilacijske i druge instalacije, dimnjake i ložišta, koji mogu uzrokovati požar, u dogovoru sa angažovanim preduzećem za održavanje i u skladu sa tehničkim normativima i uputstvima proizvođača, koji se odnose na ta pitanja o čemu moraju voditi evidenciju i posjedovati odgovarajuću dokumentaciju.

Federalno i kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova obavljaju nadzor poštivanja propisa, napominje Nihad Rešić, šef odsjeka u Službi Civilne zaštite Grada Zenica. Zakonom o zaštiti od požara i vatrigastvu FBiH definisane su i kaznene odredbe zbog neodržavanja zajedničkih prostora i instalacija stambenih objekata.

Prema zakonskoj odredbi novčanom kaznom od 3.000 KM  do 10.000 KM biće kažnjeno za prekršaj pravno lice i druga institucija ako ne održava u ispravnom stanju stambene instalacije. U članu 50. ovog zakona tačno se definiše šta podrazumijeva održavanje instalacija, a iz Civilne zaštite Grada Zenica upućuju stalne apele predostrožnisti.

Pokazalo se da u zimskom periodu zbog nemarnosti, neodgovornosti i nepoštivanja ovih zakonskih propisa dolazi do zapaljenja dimnjaka, prouzrokujući materijalnu štetu, a ozljede stanara objekata, nažalost, uvijek su moguće. (Zijada Ramić)