Počela izgradnja dijela kanalizacione mreže u naselju Vražale

U sklopu ugovorenih aktivnosti u oblasti vodoprivrede 08. januara započela je realizacija ugovora o izgradnji dijela fekalne kanalizacije sliva potoka Mokušnice u naselju Vražale. Vrijednost projekta je 40.950 KM., a Izvođač radova koji obuhvataju izgradnju kolektora ukupne dužine 272 metara je preduzeće “Špic beton” d.o.o. Zenica.

Rok izvođenja radova je 30 dana. Po završetku radova, pristupit će se nastavku asfaltiranja lokalnog puta.

“Vražale su najbliže prigradsko naselje u koje se godinama ništa nije ulagalo. Zahvaljujući Gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem prošle godine urađena je rekonstrukcija 265 metara puta koja je podrazumijevala i izgradnju potpornog zida i oborinske kanalizacije”, kaže Sifet Baručija, predsjednik Mjesne zajednice Vražale.