Pogledajte koje firme su dobile najveći broj ugovora u 2019. godini

Poslovni portal Akta.ba objavio je listu od 20 top kompanija koje su u 2019. godini napravile najbolje poslovne rezultate po broju ostvarenih ugovora (broju dobijenih tendera).

U 2019. godini na tronu su se našli Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka koje su ostvarile 1.207 ugovora. Slijedi BH Telecom d.d. Sarajevo sa 1.154 ugovora, Phoenix d.o.o. Bijeljina sa 1.024 ugovora, JP NIS Službeni list BiH Sarajevo sa 965 ugovora, R&S d.o.o.Sarajevo sa 953 ugovora…

Pregled TOP 20 po broju dodijeljenih ugovora u 2019. godini

Svakako u navedenoj analizi treba uzeti u obzir činjenicu da telecomi imaju najveći broj realiziranih ugovora iz razloga što dobijaju ugovore za usluge mjesečne fiksne telefonije.

U 2018. godini na tronu su se našli Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka koje su ostvarile 1.097 ugovora. Slijedi BH Telecom d.d. Sarajevo sa 988 ugovora, R&S d.o.o. Sarajevo sa 978 ugovora, Univerzal-DO d.o.o. Doboj sa 967 ugovora, JP NIS Službeni list BiH sa 879 ugovora, Semikem  d.o.o. Sarajevo 802 ugovora…

Pregled TOP 20 po broju dodijeljenih ugovora u 2018. godini

U Analizi, Akta.ba poslovnog portala u 2017. godini listu je predvodila kompanija Interpromet d.o.o. iz Novog Grada sa 697 ugovora, potom slijede Phoenix d.o.o. Bijeljina sa 596 ugovora, Semikem  d.o.o. Sarajevo sa 540 ugovora, R&S d.o.o. Sarajevo  sa 394 ugovora, Hercegovinalijek d.o.o. Mostar sa 346 ugovora…

Pregled TOP 15 po broju dodijeljenih ugovora u 2017. godini

Iz tri zadnje analize za 2017., 2018. i 2019. godinu  primjetan je porast dobijenih ugovora.

izvor: Akta.ba