Na Univerzitetu u Zenici prezentovana četiri projekta za naučno-istraživački rad

Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke zeničkom Univerzitetu po osnovu tri različita konkursa odobrilo je više projekata za ovu godinu. Danas su u Zenici prezentovana 4 projekta, odobrena među 7 kandidovanih, koji bi trebali realizaciju započeti sa početkom naredne godine.

“Riječ je o projektima u oblasti proizvodnih tehnologoija, vjetroelektrana, eksperimentalnog istraživanja, zatim u široj oblasti makroekonomije i projekat proizvodnje betona sa posebnim eko karakterisitkama, zašta smo dobili ukupna sredstva od oko 70.000 KM”, navodi profesor, doktor nauka Sabahudin Ekinović, prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Zenici.

Uz ovo od Federalnog Ministarstva zenički Univerzitet za 2019. godinu je dobio i jednokratnu pomoć za razvoj u iznosu od 160.000 maraka, što će se ravnomjerno podijeliti na sve organizacione jedinice za jačanje kapaciteta, za naučno-istraživački i naučno-obrazovni rad, a tu su i sredstva u nivou do 25.000 za projekte u oblasti jačanja sistema kvaliteta i usaglašavanja studijskih programa prema tržištu rada. (Vesna Jovanović)