Zenički Servis centar “Dlan” pruža usluge za 70 korisnika

Zenički Servis centar „Dlan“, za podršku porodicama i osobama sa poteškoćama u razvoju, iako djeluje tek 8 mjeseci u Zenici, mnogo toga je dosad postigao pružajući pomoć ovoj populaciji, navode u Centru , sumirajući rad u 2019. godini.

Servis centar „Dlan“ nudi besplatne usluge za sve članove porodica osoba  sa invaliditetom i smetnjama u razvoju sa prostora ZDK. Trenutno imaju 70 korisnika, pružajući im poludnevni boravak, kreativne i inkluzivne radionice, pravnu pomoć i psihološko savjetovanje za članove porodice, a na raspolaganju su psiholozi,defektolozi,edukatori i socijalni pedagozi.

“Ni mi u početku nismo vjerovali da ćemo za kratko vrijeme ovoliko postići, ali pokazalo se da je zaista velika potreba za ovim Servis centrom, odnosno potreba za pružanjem podrške osbama sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, ali istovremeno ta podrška je itekako nužna i njihovim porodicama”, ističe Selvedin Dedić, direktor  Servis centra „Dlan“.

Ovaj Centar dosad je potpisao i nekoliko memoranduma o saradnji sa ustanovama, koje potom organizuju posjetu djeci ovog  Centra družeći se sa njima, kao što rade učenici Katoličkog školskog centra u Zenici i Islamsko-pedagoškog fakulteta.

“Ovim pokušavamo da društveno djelujemo i senzibiliziramo članove ovog društva kako bi se i ostali uključili u rad sa ovom populacijom”, napominje direktor Servis centra „Dlan“, navodeći da je njihova namjera da osobe sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, kao i njihovi roditelji u svakom momentu imaju svu potrebnu podršku na svakom planu.(V.J.)