Uređenje korita Selačke rijeke spas za školu i ambulantu

Uprkos nepovoljnim vremenskim prilikama odabrani izvođač nakon javne nabavke “Špic beton” d.o.o. Zenica danas je nastavio radove na regulaciji dijela Selačke rijeke u mjesnoj zajednici Seoci.

Izvođač će na osnovu projektne dokumentacije izvršiti čišćenje korita Selačke rijeke, izraditi nasip, napraviti kamene obaloutvrde (lijevu i desnu strana) Selačke rijeke u dužini 120 metara. Cilj ovih radova je da se izvrši zaštita stambenih objekata, zgrade osnovne škole i ambulante u naselju Seoci. Vrijednost ugovorenih radova je 81.871,92 KM sa PDV-om.

U proteklih godinu dana u ovom dijelu Zenice uspješno je rekonstruisano i asfaltirano oko 700 metara puta Seoci – Osredak – Gradina i asfaltiran plato površine oko 500 m2 ispred područne škole i mjesne ambulante. Uređen je i pristup mjesnoj džamiji, te izgrađen zid i obaloutvrda čime je najveći vjerski objekat u ovom kraju zaštićen od poplava i eventualnih oštećenja.