Svečani početak radova na probijanju tunela Zenica, na poddionici Ponirak – Vraca

Ceremonija početka radova na probijanju tunelu Zenica će biti upriličena u ponedjeljak, 09. decembra 2019. godine u 12 sati na gradilištu tunela Zenica, mjesto Ponirak.

Svečanosti povodom početka radova na izgradnji tunela Zenica obratit će se direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić, ministar prometa i komunikacija FBiH Denis Lasić, predsjednik FBiH Marinko Čavara, predstavnica EIB-a za BiH Sandrine Friscia, direktorica EBRD-a za infrastrukturu Evrope Susan Goeransson, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU ambasador Johann Sattler.

Ugovor za izgradnju autoceste na poddionici Ponirak – Vraca potpisan je 01. avgusta 2019. godine sa domaćom kompanijom Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo. Na ovoj poddionici najznačajniji je objekt tunel Zenica dužine 2.475 lijeva cijev i 2.420 metara desna cijev. Vrijednost ugovora za izgradnju tunela Zenica iznosi 59.408.825,00 eura bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Evropske investicijske banke (EIB) u visini 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 19 miliona eura u okviru Agende za povezivanje preko investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). Tunel će skratiti put za 5 kilometara, a u sklopu njega će se graditi potputnjak i jedan hidrotehnički objekt za regulaciju potoka Ponirak.

Također, u sklopu Agende za povezivanje preko investicijskog okvira za Zapadni Balkan dodijeljena su sredstva i za poddionicu Tunel Zenica – Donja Gračanica, a sredstva su osigurana putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 12 miliona eura.

Izgradnjom ovih dionica biti će omogućen bolji pristup manjim gradovima, poboljšanje bh. turističke rute i unaprjeđenje trgovinskih tokova između zemalja regiona što će pozitivno utjecati na ekonomiju Bosne i Hercegovine.

Projekti predstavljaju važan korak ka integraciji regije Zapadnog Balkana u okviru Agende povezivanja (Conectivity Agenda) koju je Evropska unija pokrenula 2015. godine i u skladu je sa Strategijom Evropske komisije za Zapadni Balkan.