Sa bh. tržišta povlače se kvarcna grijalica i toster jer mogu izazvati požar

Na tržištu Bosne i Hercegovine pronađeni su električna kvarcna grijalica i toster koji spadaju u grupu nesigurnih proizvoda jer predstavljaju rizik od opekotina, požara i strujnog udara, zbog čega su preduzete mjere njihovog povlačenja s tržišta.

Potrošačima koji posjeduju ove proizvode preporučeno je da ih prestanu koristiti i da ih vrate uvozniku ili u trgovinu u kojoj su ih kupili.

Riječ je o grijalici marke “kumtel”, tip KS-2700, proizvedenoj u Turskoj, koja je i zemlja porijekla, a uvoznik je kompanija “Fis” Vitez, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine.

Proizvod je rizičan jer se zaštitna rešetka može potpuno skinuti bez upotrebe alata. Grijalica ima mehanizam koji uključuje/isključuje grijače kada se grijalica uspravi ili obori, te uključivanje radi iako nijedan grijač prethodno nije vidljivo usijan. Uputstvo za upotrebu nije napisano na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju.

Ova grijalica nije usklađena sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i sa standardom BAS EN 60335-2-30:2012.

Toster “Zilan” tipa ZLN7628 proizveden također Turskoj, koja je i njegova zemlja porijekla, a čiji je uvoznik firma “Digitalis” iz Novog Travnika, nema adekvatnu izolaciju što predstavlja opasnost od strujnog udara.

Zbog korištenih izolacionih materijala neodgovarajućih karakteristika pri visokoj temperaturi može doći do lomljenja kućišta, čime postaju dostupni dijelovi pod naponom, naveli su iz Agencije.

Toster nije usklađen sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i standardom BAS EN 60335-2-9.
Izvor: Agencije