Počeli radovi na regulaciji dijela Selačke rijeke

U utorak su počeli radovi na regulaciji dijela Selačke rijeke u mjesnoj zajednici Seoci.

Radovi obuhvataju čišćenje korita rijeke, izradu nasipa, izradu kamene obaloutvrde (i lijeva i desna strana) Selačke rijeke u dužini 120 metara. Cilj radova je zaštita stambenih objekata, zgrade osnovne škole i ambulante u naselju Seoci.

Vrijednost ugovorenih radova je 81.871,92 KM sa PDV-om, a nakon provedene procedure javne nabavke izabrani ponuđač je preduzeće „Špic beton“ d.o.o Zenica.