U Zenici obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježila je i zenička Škola za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju kao i Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom ZDK.

“Namjera nam je da skrenemo pažnju na osobe sa invaliditetom, kako bi popravili kvalitet njihovog življenja, kao i njihovih porodica, a ovoj djeci najpotrebnija je ljubav, pažnja i zabava, što uvijek, pa i današnjim programom u školi nastojimo pružiti”, ističe Selvedin Kurtalić, v. d. direktora Škole za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju.
Tokom akdemije, koju je organizovala Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom ZDK, istaknuti su postojeći problemi ove populacije, ali i dalji pravci djeovanja ove Koalicije.

“Arhitektonske barijere, problemi u zdravstvu, obrazovanju i zapošljavanju invalidnih osoba najveće su tekoće sa kojima živi ova populacija”, naglašava Edib Skulić, predsjednik Udruženja paraplegičara Općine Doboj Jug i član Upravnog odbora Koalicije, zbog čega i Selvedin Dedić, predsjednik ove Koalicije među njihovim budućim pravcima djelovanja naročito izdvaja rad na ostvarivanju većeg stepena prava osoba sa invaliditetom, a posebno njihovog većeg zapošljavanja. (Vesna Jovanović)