Obavijest za proizvođače jagodičastog voća

Na osnovu Programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području Grada Zenica u 2019. godini broj 01-01-5899/19 od 05.03.2019. godine i Izmjena i dopuna Programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području Grada Zenica u 2019. godini broj 01-49-26089/19 od 28.11.2019.godine, usvojenih od strane Gradskog vijeća, Služba za privredu i upravljanje razvojem obavještava poljoprivredne proizvođače da mogu podnijeti Zahtjeve za ostvarivanje prava na podsticaj:

– Proizvodnja jagodičastog voća za minimalno predatu količinu od 500 kg jagodičastog voća.

Obrasci Zahtjeva sa propisanom dokumentacijom mogu se preuzeti u Gradskoj upravi na Info pultu ili u kancelariji broj 322 na trećem spratu.

Sve informacije vezane za podnošenje Zahtjeva mogu se dobiti u kancelariji broj 322 ili na brojeve telefona: 032 447 706 i 032 447 708.