Grad Zenica od Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK traži što skorije uspostavljanje Registra pasa

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović uputio je zahtjev Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona kojim se traži da ovo ministarstvo postupi u skladu sa obavezama iz Pravilnika o identifikaciji i vođenju evidencije pasa, mačaka i pitomih vretica u Bosni i Hercegovini.

Shodno odredbama Pravilnika svi psi koji se nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine moraju biti identifikovani i evidentirani te uneseni u bazu podataka. Identifikaciju životinja obavljaju ovlaštene veterinarske organizacije.

Federalno odnosno kantonalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je dužno, po regionima i područjima, rasporediti i ovlastiti veterinarske stanice za vođenje registra pasa i mačaka.

Polazeći od toga da je Grad Zenica, iz svoje nadležnosti, poduzeo sve potrebne mjere po pitanju smanjenja populacije napuštenih pasa, kao i da značajna sredstva izdvaja za te namjene, a imajući u vidu činjenicu da vođenje registra pasa i mačaka još uvijek nije zaživjelo u Zeničko-dobojskom kantonu, Grad Zenica od resornog ministarstva traži da u što skorije vrijeme poduzme potrebne aktivnosti kako bi se proces registracije pasa na području grada Zenica okončao.