Uskoro žestoke kazne za ugrožavanje sigurnosti radnika

Federacija BiH uskoro će konačno dobiti novi zakon o zaštiti na radu. Radnici će tim zakonom dobiti mnogo bolju zaštitu, a poslodavci koji ga krše suočit će se sa višestruko višim kaznama od onih koje propisuje trenutni zakon.

Prema novom zakonu kazne za kršenje sigurnosti radnika i radnog mjesta iznosit će do 15 hiljada KM.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH 24. septembra je usvojio Prijedlog Zakona u tekstu kako ga je predložila Vlada. Sada se čeka se još usvajanje u Domu naroda što bi se trebalo desiti uskoro.

Predsjednik Udruženja za unaprjeđenje zaštite na radu Zuhdija Mahmutović kaže da zakon donosi dosta novina jer je direktno preuzeta direktiva 391 Evropske unije.

“Zakon je pisan prema toj direktivi, nije sto posto ali 98 posto je usklađen sa tom direktivom. I trebao bi da dovede do poboljšanja, samo zavisi od njegove primjene u praksi, koliko smo tu moćni kao država da kontrolišemo primjenu”, kazao je Mahmutović.

Trenutno je u Federaciji Zakon o zaštiti na radu iz 1990. godine, a kazne za njegovo kršenje su izražene u dinarima.

“Ja sam to matematički pretvarao i maksimalna kazna je 50 KM, međutim inspekcija ide prema zakonu o inspekcijama, ali to onda mora ići na sud pa to je onda sudski spor i to traje 3-4 godine”, ističe on.

Prema njegovim riječima, po novom zakonu maksimalna kazna je 15 hiljada KM.

“Otprilike po starom je trebalo tu negdje biti ali pošto je u dinarima, kad se to preračuna, izađe umjesto 15 hiljada da je to 50 KM”, zaključuje Mahmutović.

Kazne do 15 hiljada KM predviđene su, između osatalih, za sljedeće prekršaje poslodavaca:

 

 • ako ne izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji
 • koji stavi u promet ili upotrebu sredstva za rad ili opasne materije bez prethodno pribavljene odgovarajuće dokumentacije
 • ako ne osigura periodične preglede i ispitivanja sredstava rada i opreme…
 • ako ne provodi mjere i ne osigura sredstva za prvu pomoć,
 • ako ne izvrši procjenu rizika na mjestima rada
 • ako zasnuje radni odnos sa radnikom, a da prethodno nije utvrđeno da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju zahtjevima određenog radnog mjesta
 • ako ne utvrdi radna mjesta sa povećanim rizikom
 • ako ne donese interni akt o zaštiti na radu
 • ako od radnika zahtijeva sudjelovanje u troškovima provođenja mjera zaštite na radu
 • ako ne odredi jednog ili više radnika za zaštitu na radu i ne osigura im uvjete za rad
 • ako dovodi u nepovoljniji položaj radnika za zaštitu na radu dok postupa u skladu sa odredbama ovog zakona
 • ako radnicima ne daje odgovarajuća pisana uputstva
 • ako ne postavi znakove upozorenja i znakove općih obavještavanja

Izvor: BiznisInfo.ba