Održana 201. sjednica Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, utvrdila Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2020. godinu, u visini od 4.954.392.401 konvertibilinih maraka, koji je potpuno uravnotežen na prihodovnoj i rashodovnoj strani.

Uz Prijedlog budžeta, Parlamentu FBiH je, po hitnoj proceduri, upućen i Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2020. godinu.

S ciljem omogućavanja preduslova za prelazak Federalnog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na trezorsko poslovanje, utvrđeni su i prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o trezoru u Federaciji BiH i Zakona o budžetima, te izmjena Zakona o doprinosima. I ovi zakoni su upućeni u hitnu parlamentarnu proceduru.

Danas su usvojene izmjene i dopune Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji subvencija javnim preduzećima namijenjenih uvezivanju radnog staža. Novim rješenjem je, kao kriterij za dostavljanje dokumentacije po raspisanom javnom pozivu za preostali dio novčanih sredstav, dosadašnji minimalan broj od 50 zaposlenika u privrednom društvu smanjen na pet. Također, rok za dostavljanje dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava povećan je s tri na šest mjeseci.

Federalna vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o trenutnom stanju poslovanja JP Deponija d.o.o. Mostar i preporučila gradonačelniku Mostara da pokrene postupak za utvrđivanje odgovornosti direktora Deponije zbog nesavjesnog poslovanja i postupanja u radu, te zbog odbijanja grant sredstva Svjetske banke.

Vlada je usvojila informaciju o izradi Federalne strategije zaštite okoliša za period 2020. – 2030. godina i zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da koordinira aktivnosti i aktivno učestvuje u njenoj izradi i osigurava funkcionalnu povezanost u procesu izrade sveukupne Strategije zaštite okoliša Bosne i Hercegovine. U izradi ove strategije aktivno će učestvovati Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i druge federalne, te relevantne kantonalne institucije. Federalna strategija će sadržavati zajedničke strateške ciljeve koji obuhvataju dugoročnu viziju politike zaštite okoliša u BiH, te listu i opis mjera i aktivnosti potrebnih za ostvarivanje strateških ciljeva.