Veliki interes za projekte sufinansiranja zapošljavanja

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja završen je prije nekoliko dana. U Zeničko-dobojskom kantonu sufinansirani su programi po osam osnova. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje ZDK od osnivanja službe pa do danas, nikad nije bio manji broj nezaposlenih.

„Interes za Javne pozive je velik, jer oni u prosjeku budu otvoreni tri do pet minuta“, izjavio je Sehadet Hodžić, rukovodilac odjeljenja za posredovanje u zapošljavanju.

Sehadet Hodžić

Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje u saradnji sa kantonalnim Zavodima u okviru realizacije Programa sufinansiranja zapošljavanja, do sada je u ovoj godini ugovoreno preko 23 miliona KM, a zaposleno 7.458 osoba s evidencije nezaposlenih. Na poziv su se mogli prijaviti svi poslodavci koji izmiruju svoje obaveze prema državi i ispunjavaju ostale uslove.

„Nezaposlene osobe bez obzira na nivo obrazovanja mogle su se prijaviti na Javne pozive pod uslovom da su prijavljeni na biro dan prije objave Javnog poziva“, rekao je Hodžić.

Objava novog Javnog poziva prema riječima gospodina Hodžića očekuje se u narednim danima za sve nezaposlene osobe koje žele pokrenuti samostalnu djelatnost u okviru ovih programa. (Mehida Spahić)