Sanacija udarnih rupa na zeničkoj autobuskoj stanici

Nakon nedavnog samoinicijativnog čišćenja autobuske stanice od strane radnika, menadžment Zenicatransa je uspio iz vlastitih rezervi sanirati udarne rupe na dolaznim i odlaznim peronima. 

“Na ovo smo se odlučili jer se već nekoliko godina nije ulagalo u infrastrukturu stanice, a osim ovoga, osposobili smo i razglas, tako da se sad na našoj stanici svi polasci najavljuju”, kaže Darmin Terzić, direktor Zenicatransa.

Terzić je istakao nadu da će do formiranja Prijedloga budžeta za narednu godinu biti uplanirana određena sredstva, kako bi nastavili konsolidaciju preduzeća. (Nedžad Glibo)