Ministar MUP-a ZDK učestvovao u debati “Pravo na Pravdu”

Ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Ze – do kantona, gospodin Dario Pekić je jučer u Sarajevu po pozivu Delegacije EU u BiH, prisustvovao Javnoj debati “Pravo na Pravdu”, koja je organizovana u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u BiH i Uredom specijalnog predstvanika Evropske unije.

Teme Javne debate su bile: vladavina prava – zajednička odgovornost svih institucija u službi građana, te uloga vlada i parlamenata u unapređenju vladavine prava.

Debatu je otvorio nezavisni pravni stručnjak Evropske unije Reinhard Priebe i izlaganje usmjerio isključivo na stanje u Bosni i Hercegovini a radi donošenja konačnog izvještaja o vladavini prava.

Obzirom da je vladavina prava jedan od osnovnih uslova za članstvo u Evropskoj uniji, tako je ministar gospodin Dario Pekić aktivnim učešćem dao doprinos o pomenutoj problematici te izrazio opredjeljenje da se Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko – dobojskog kantona u svom radu i dalje jača u pogledu profesionalnosti i efikasnosti u provedbi zakona.