ZEDA: Održana radionica i prezentacija develoPPP.de programa

Grad Zenica i Agencija ZEDA u saradnji sa Regionalnim servisnim centrom (RSC) organizovali su prezentaciju develoPPP.de programa.

Danas je u prostorijama Impulsivnog kreativnog centra Agencije ZEDA održana radionica u cilju prezentacije develoPPP.de programa, a u organizaciji GIZ-a i projekta Regionalnog servisnog centra za saradnju sa privatnim sektorom. Današnja prezentacija develoPPP.de programa, koju je održao Krunoslav Rašić, voditelj Regionalnog servis centra za saradnju sa privatnim sektorom na Zapadnom Balkanu, bila je informativnog karaktera.

„Očekujem da se danas upoznam sa programom develoPPP.de koji nam do sada nije prezentovan. U dosadašnjoj saradnji sa Njemačkom privrednom komorom, shvatili smo da oni imaju poprilično dobre projekte u kojima naša firma učestvuje. Imamo jako dobre povratne informacije u smislu boljeg rasta i razvoja“, rekla je jedna od učesnica današnje radionice, Larisa Kadić.

Slabo je poznavanje i primjena develoPPP.de programa u našoj zemlji, kaže današnji predavač Krunoslav Rašić, ističući benefite istog.

„Benefit, odnosno interes privatnih firmi sa jedne strane je da ojačaju svoje lance snabdijevanja, da pilotiraju nove tehnologije, da edukuju svoju radnu snagu, te na neki način da imamo širi društveni ekonomski interes“, za naš portal rekao je Krunoslav Rašić, voditelj Regionalnog servis centra za saradnju sa privatnim sektorom na Zapadnom Balkanu.

DeveloPPP.de je prije više od 20 godina osnovalo njemačko Federalno ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ) kako bi potaknulo sudjelovanje privatnog sektora u područjima u kojima se poslovne prilike i inicijative razvojne politike preklapaju.
(Ajna Nikontović)