Danas počinje održavanje autoceste u zimskim uvjetima

Održavanje autoceste u zimskim uvjetima počinje 15.11.2019. i traje do 15.03.2020. godine što je definisano Pravilnikom o održavanju cesta (Sl.novine FBiH br. 57/15). U zavisnosti od vremenskih prilika, a ukoliko se ukaže potreba, zimska služba može započeti ranije, odnosno može se produžiti i nakon 15.03.2019. godine.

JP Autoceste FBiH u zimskom periodu održava 94 km izgrađenih dionica autoceste i to:

  • dionica Zenica jug  – Tarčin, dužine 84 km
  • dio dionice Zvirovići – Bijača, dužine 10 km

te cca 4,5 km brze ceste Butila – spoj sa ulicom Safeta Zajke

Pored održavanja kolovoza također se vrši održavanje svih naplatnih mjesta, petlji, odmarališta i platoa. Na poddionici Zenica jug – Podlugovi vrši se održavanje petlje Zenica jug, Lašva, Kakanj, Visoko i Podlugovi, uključujući i platoe ispred naplatnih mjesta pomenutih petlji. Planom zimske službe obuhvaćeni su i radovi na održavanju izlaznog kraka na naplatnom mjestu Kakanj I, te obezbjeđivanja nesmetanog odvijanja saobraćaja na ulazu na autocestu kod naplatnog mjesta Kakanj II, a kroz parking odmarališta. Na poddionici Podlugovi – Tarčin vrši se održavanje petlje Sarajevo sjever, Sarajevo zapad, Lepenica i Tarčin, uključujući i platoe ispred naplatnih mjesta na pomenutim petljama, te odmorišta Lepenica sa obje strane autoceste.

Na dionica Zvirovići – Bijača vrši se održavanje petlje Zvirići i Međugorje, kao i prilaze centru za održavanje i kontrolu prometa Zvirići.

Radovi na održavanju dionice autoceste A1 Zenica jug – Tarčin i brze ceste BC1 Butila – Briješće, postupkom javne nabavke, povjereni su firmi „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo.

Održavanje dionice autoceste Zvirovići – Bijača postupkom javne nabavke, povjereni su firmi „HP Investing“ d.o.o. Mostar.

Potreban broj osoblja i mehanizacija za zimsku službu (posipači, snježni plugovi – ralice, bočni odbacivači snijega) smješteno je na punktovima zimske službe:

  • Za poddionicu Zenica jug – Podlugovi: Punkt Visoko, benzinska pumpa na petlji Visoko
  • Za  poddionicu Podlugovi – Tarčin: Punkt zimske službe Vlakovo,
  • Za dionicu Zvirovići – Bijača: Punkt zimske službe Međugorje, uz petlju Međugorje

Aktivnosti zimske službe provode se kroz I, II i III stepen pripravnosti, a što obuhvata stalna dežurstva na punktovima, redovnih i vanrednih ophodnji autoceste, preventivne radove na sprečavanju poledice kad temperatura oscilira oko 0°C, te uklanjanje snijega s kolovoza prilikom manjih snježnih padavina. Osim uklanjanja snijega ralicama i preventivnog posipanja, zimsko održavanje autoceste, obavlja se na način da se kolovoz posipa natrijevim kloridom (NaCl) za posipanje cesta, pomiješanim s otopinom kalcijeva klorida (CaCl2) u vodi, na temperaturama nižim od – 7 °C.

Upotreba abrazivnog materijala se zabranjuje i ne koristi se na autocesti.

Mostovi i vijadukti se ne tretiraju posebnim sredstvima, ali su u posebnom režimu lokacija s pojačanim pothlađivanjem, te ih u zavisnosti od vremenskih uvjeta preventivno posipamo.

III stepen pripravnosti se uvodi kada se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtijeva posebne radove na uklanjanju snijega sa kolovoza, gdje se pored pomenute mehanizacije uključuju i jači utovarivači, grejderi i freze za bočno odbacivanje snijega. Prema članu 48.Pravilnika o održavanju javnih cesta (Sl.novine FBiH br. 57/15) na cestama koje su svrstane u I prioritet, radovi na osiguranju prohodnosti se moraju izvoditi permanentno u cilju osiguranja stalne prohodnosti i dovršiti u roku od 5 sati u nizinskom, odnosno 8 sati u planinskom području, računajući od trenutka prestanka padavina.

Podatke o stanju na autocesti prikupljaju ophodari, te rukovodioci punktova i prosljeđuju ih odgovornom licu za poslove informisanja, koji dobivene podatke sređuje, po potrebi provjerava i o stanju te uslovima odvijanja prometa najmanje dva puta dnevno, na dostavljenom obrascu (ujutro do 6.00 i popodne do 17.00 sati) faksom ili na drugi način obavještava BIHAMK Sarajevo, a ujutro do 7.30 sati i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Koristimo priliku da skrenemo pažnju vozačima da u toku snježnih padavina prilagode vožnju uslovima na autocesti, čime znatno utiču na svoju sigurnost i na sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.
Press JP Autoceste FBiH