Saradnja škola i privrednih subjekata na izvođenju praktične nastave izvan škola

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK-a organizovalo je press konferenciju u kojoj je istaknut značaj saradnje škola i privrednih subjekata na izvođenju praktične nastave izvan škola, a s ciljem regulisanja načina i uslova organizovanja koja se izvodi kod privrednih subjekata.

Pored toga, predstavljeni Pravilnik o praktičnoj nastavi ima za cilj osposobiti učenike, dati im mogućnost stjecanja radne navike, kao i motivacija privrednim subjektima da budu dio ovog značajnog projekta.

„Ovim Pravilnikom smo htjeli da popravimo uslove i motiviramo privredne subjekte da uđu u ovaj zajednički posao, a pored ovog pravilnika moram naglasiti da se više moramo posvetiti našoj djeci, ali to okretanje djeci nije samo da oni ostanu u učionicama ili amfiteatrima nego pokušaj da se obrazovni sistem proširi izvan učionica“, naglasio je ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Spahija Kozlić.

Na cijelom području ZDK-a nedostaje svih vrsta stručnih i kvalifikovanih radnika, a značaj ovoj programa, prepoznao je i Senad Selimović, direktor JZU BRC „AQUATERM“ Olovo.

„Mi smo kroz ovaj program dobili mogućnost da sami kreiramo i da obrazujemo medicinski kadar, koji će nama trebati za našu ustanovu, s obzirom na daljni razvoj vanjskog turizma naše općine, mislim da zaista ne radimo ovo da bi kreirali radnu snagu za inozemna tržišta nego da ostanu ovdje i rade u svojoj zemlji“.

Senad Selimović, direktor JZU AQUATERM Olovo

„Kompanije moraju shvatiti potrebu za razvijanje kadrova za budućnost i mislim da je ovo idealno rješenje za kompletan obrazovni sistem“, dodao je privrednik, Mahmut Galijašević.

Mahmut Galijašević, privrednik

Realizacijom ovog pravilnika, za ovu školsku godinu, učestvuje 16 srednjih stručnih i tehničkih škola ZDK-a, 12 ih je već potpisalo adekvatne ugovore sa privrednim subjektima, a u proces je uključeno oko 1.300 učenika s planom proširenja ovog programa. (Maid D.)