Predstavljeni modeli finansiranja za rješavanje okolinskih problema u Zenici

Predstavnici Gradske uprave, javnih preduzeća i drugih subjekata uključenih u operativne radnje na realizaciji projekata u okviru Akcionog plana zeleni gradovi za Grad Zenicu, danas su imali priliku diskutovati o svim aspektima aktivnosti iz svog resora.

Konsultanti Evropske banke za obnovu i razvoj, koja pruža tehničku pomoć u realizaciji projekata iz Akcionog plana zelenih gradova za Grad Zenicu, prezentovali su danas modele mogućeg finansiranja aktivnosti na rješavanju najznačajnijih okolinskih problema u Zenici.

Preliminarno procijenjena vrijednost svih projekata, koje sadržali ovaj dokument srednjoročnog razvoja i energetske tranzicije ovog područja je 213 miliona eura.

Najznačajniji projekti, koji bi trebalo da budu realizovani u narednih pet godina, odnose se na uvođenje novog sistema daljinskog grijanja, energetsku tranziciju objekata Kantonalne bolnice, rješavanje urbanog transporta, javne rasvjete i tretmana otpadnih voda.

Na sjednici Gradskog vijeća, održanoj jučer, predstavljen je Nacrt Akcionog plana zelenih gradova za Grad Zenicu, koji zbog nedostatka kvoruma nije usvojen, a očekuje se da će sve aktivnosti koje prethode početku implementadcije pojedinih projekata biti završene do kraja ove godine. (Sanja S.)