Projekti Agencije za vodno područje rijeke Save u ZDK

Zbog nedovoljnog kapaciteta riječnog korita, mjestimično niske obale, korita obraslog rastinjem, kao i zbog većih nanosa koji stvaraju veliki otpor normalnog protoku vode, na području lijeve obale rijeke Bosne u Žepču, pri nailasku velikih voda dolazilo je do čestih plavljenja okolnog zemljišta, infrastrukturnih objekata, kao i do nove degradacije obale rijeke, dok je izlijevanje Bosne na njenim konkavnim krivinama bilo stalno.

„Sve ovo umnogome je ugrožavalo zdravlje stanovnika ovog prostora, zbog čega je Agencija za vodno područje rijeke Save, a shodno iskazanim potrebama Općine Žepče i tokom 2019. godine nastavila sa aktivnostima uređenja korita rijeke Bosne i njene lijeve obale u Žepču“, navodi Nermina Hodžić, viši stručni saradnik zeničkog Ureda ove Agencije.

Ukupna dužina obale na kojoj su obavljene ove aktivnosti je 500 metara, a ukupna vrijednost ovog posla je oko 350.000 maraka.Među ovim radovima tokom oktobra okončana je i dionica u samom Žepču između dva mosta, pješačkog i onog za saobraćaj, u dužini od 150 metara i vrijednosti od oko 150.000 maraka.

„Sve ovo dio je dugogodišnje saradnje Općine Žepče i Agencije za vodno područje rijeke Save u našim zajedničkim nastojanjima da teritorij žepačke općine uz obale rijeke Bosne bude ubuduće što bolje zaštićen od plavljenja“, ističe Brigita Lovrić, pomoćnica načelnika Općine Žepče, za graditeljstvo i prostorno uređenje, napominjući da je nakon završetka radova na lijevoj strani, za iduću godinu u planu i podizanje obala utvrde i na desnoj strani korita rijeke Bosne u Žepču.(V.J.)