Prekid u emitovanju TV signala sa predajnika “Klopče”

Zbog oštećenja kablova na predajniku „Klopče“ trenutno nismo u mogućnosti emitovati zemaljski signal programa TV Zenica.

Naše tehničke ekipe su na terenu i rješavaju nastale probleme, te se nadamo da će oni u najskorijem vremenu biti i otklonjeni. Molimo sve naše gledaoce, koji nas prate putem zemaljskog signala za razumjevanje. Vaša RTV Zenica.