Edukacija za 20 korisnika projekta plasteničke proizvodnje

Grad Zenica i Caritas organizovali su edukaciju za 20 korisnika projekta plasteničke proizvodnje.

Nakon raspisanog javnog poziva komisija je odabrala 15 novih, te pet koji su već ranije bili korisnici, a za sve njih je organizovana edukacija s ciljem postizanja što boljih rezultata u radu.
“U prošlom javnom pozivu odabrali smo 50 korisnika, samo troje njih nisu uspjeli razviti plasteničku proizvodnju zbog vlastitog nemara. Za ovih 20 korisnika organizovali smo edukaciju gdje agronom iz Caritasa educira korisnike sa svim aspektima ovog posla, a kako bi bili što uspješniji u plasteničkoj proizvodnji”, kazala je Senada Sejmenović, stručna saradnica za poljoprivredu u Gradskoj upravi Zenica.
Projekat finansiraju Grad Zenica, Caritas, te sami korisnici. Oni koji su prvi put u ovom projektu plaćaju 20 posto učešća, a oni koji su već bili korisnici plaćaju 40 posto učešća. (N. G.)