Grad Zenica i ALBA nastavljaju saradnju u oblasti pružanja komunalnih usluga

U sjedištu Gradske uprave potpisan je danas 20-godišnji Ugovor o nastavku saradnje u oblasti pružanja komunalnih usluga između Grada Zenice i komunalnog preduzeća Alba, Berlin.

Prvi 20-godišnji ugovor sa privrednim društvom Alba, istekao je u aprilu, a Gradsko vijeće je dalo saglasnost za produženje dugoročne saradnje sa Albom u julu ove godine.

Zajednički je cilj potpisnika, istaknuto je danas, dalji razvoj gradske komunalne djelatnosti i čišća Zenica, a Ugovorom se predviđa i uspostavljanje centra za upravljanje otpadom, sistem prerade sekundarnih sirovina i na koncu, proizvodnja energetskih goriva, što će, kako se očekuje, dugoročno doprijenijeti uštedama u zbrinjavanju otpada na području grada.

Ugovorom je precizirano da će u prvih godinu dana cijeli grad biti obuhvaćen organizovanim odvozom čvrstog otpada, što će, kako se očekuje, doprinijeti smanjenju pritiska na okoliš.

Novi ugovor ima i naglašenu razvojnu komponentu. Predviđa da će u naredne tri godine biti uspostavljen savremeni centar za upravljanje otpadom, sa sistemom prerade sekundarnih sirovina i biološkim tretmanom otpada, što će, kako se očekuje, za čak 50 posto smanjiti količinu otpada dopremljenog na Regionalnu deponiju Mošćanica.

U kasnijim fazama Ugovora, planira se i uspostava proizvodnje energetskih goriva RDF i SR, od čega se očekuju i značajni ekonomski efekti, koji bi pokrili troškove rada budućeg Centra.

„Cilj je da Alba ostane lider u organizovanom upravljanja otpadom u regiji, te da Grad Zenica postane i suštinski „zeleni grad“, istakao je sekretar Gradske uprave, Selver Keleštura. On je dodao da se od partnera očekuje i povećanje kvaliteta svih komunalnih usluga prema gradu.

Produženje saradnje između privrednog društva Alba iz Berlina i Grada Zenice bazira se na partnerstvu u društvu Alba Zenica d.o.o., sa udjelima 75% u korist Albe i 25% u korist Grada Zenica.

Ugovor su danas potpisali Maciej Lukasz Makrutvki, direktor Albe CEE Holding i Selver Keleštura, u ime Gradske uprave Zenica. (Sanja S.)