Gotovo 16.000 branilaca pokrenulo zahtjev za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu

U sjedištu Vlade Federacije BiH  održan je sastanak Radne grupe kojim je predsjedavao federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, a razgovarano je o provedbi Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Prema dosadašnjim podacima, gotovo 16.000 branilaca je pokrenulo proceduru kod prvostepenih organa, odnosno općinskih službi za boračko-invalidsku zaštitu za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu.

Za sve branioce koji ostvare ovo i kojima do 30. u svakom mjesecu bude okončana čitava procedura i budu stavljeni na liste za isplatu, naknada će biti isplaćena do 10. u narednom mjesecu, kada se isplaćuju i druge naknade boračkoj populaciji iz federalnog budžeta, uključujući i retroaktivnu isplatu za period koji je naveden u rješenju prvostepenog organa.

S tim u vezi, pomoćnici ministra su danas izvijestili da sve aktivnosti idu prema planu i da svi zahtjevi rješavaju bez većih poteškoća. No, upućen je apel službama boračko-invalidske zaštite da ubrzaju procedure i učine sve napore kako bi branioci što prije dobili konačna rješenja i bili stavljeni na isplatu.