Dječija nedjelja 2019: Konkurs za najbolji literarni i likovni rad učenika osnovnih škola

Poziv na učešće na konkursu za najbolji individualni literarni i likovni rad učenika osnovnih škola u sklopu manifestacije Dječija nedjelja 2019.

S ciljem promocije dječijih prava u sklopu manifestacije „Dječija nedjelja 2019.“, čiji su organozatori ove godine JU „Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko – dobojskog kantona“ i Udruženje Medica Zenica, pozivaju se sve škole na učešće na konkursu za najbolji individualni literarni i likovni rad učenika na temu dječijih prava.

Zadate teme za individualne literarne i likovne radove u sklopu Dječijih prava su:

  1. Svijet je i moje mjesto, imam pravo da donosim odluke
  2. Živim,dakle postojim ,radujem se i tužan sam kao i ti.
  3. Moje pravo, moja obaveza

Nagrade za najbolje literarne i najbolje likovne radove su određene po uzrasnoj dobi i to kategorije učenika od 1. do 5. razreda i od 6. do 9. razreda sa tri najbolja rada. Najbolji radovi bit će nagrađeni novčanom naknadom u iznosu od 150,00 KM, drugo mjesto za 100,00 KM, i treće sa 50,00 KM.

Uslovi konkursa su prijava učenika ispred škole sa slanjem originalnog rada učenika sa nazivom rada i ličnim podacima autora rada, te kontakt podacima škole.

Konkurs je otvoren od 07. do 15.10.2019. godine, a radovi se mogu dostaviti lično ili putem pošte sa naznakom „ZA KONKURS DJEČIJA NEDJELJA”, JU „Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko – dobojskog kantona“ ul. Saliha Cakana Mulalića br. 5, Zenica.

Nadamo se da ćemo na ovaj način dati doprinos u učenju o dječijim pravima, te da će odziv i učešće škola biti što veći.