Predstavnički dom FBiH usvojio Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša FBiH

Inicijativa se sastojala od prikupljanja potpisa građana u Sarajevu, Zenici, Kaknju, Tuzli, Jablanici i Mostaru, tokom mjeseca septembra. Dnevne akcije u trajanju do tri sata u svakom gradu, svojim potpisom pružilo je podršku više od 1000 građana i poručilo da je bolja zaštita okoliša prijeko potrebna.

Ubrzo nakon pokretanja Inicijative, na prijedlog predsjednice Odbora za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam, Predstavničkog doma Parlamenta FBiH zakazan je sastanak sa predstavnicima Parlamenta FBiH, u ponedjeljak, 23.09.2019., kada je i zvanično završena kampanja Inicijative sa dostavljenim potpisima Parlamentu FBiH. Također, istog dana predstavnici AC Sarajevo, CZZS i CEE su bili na sastanaku koji je organizovalo Federalno ministarstvo za okoliš i turizam (FMOiT), na istu temu: usvajanje Prijedloga Zakona o zaštiti okoliša FBiH.

Tokom sastanaka sa predstavnicima Parlamenta BiH i predstavnicima FMOiT-a, naglašen je značaj Inicijative, kao i potreba daljeg učešća nevladinog sektora tokom odlučivanja o okolišnim pitanjima. Uvažen je i značajan doprinos AC Sarajevo, CZZS, CEE i ostalih članica Eko BiH mreže tokom pripreme i predlaganja jedanaest dodatnih amandmana na zakon, od kojih je Vlada Federacije BiH prihvatila pet, tokom mjeseca jula 2019.

U okviru Inicijative, održan je i okrugli sto, 9. septembra u Sarajevu, kojem su prisustvovali članovi Eko BiH mreže, predstavnici FMOiT-a kao i predstavnica Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU. Na okruglom stolu je zaključeno da Prijedlog zakona o zaštiti okoliša FBiH, sa predloženim amandmanima, predstavlja važan pomak u zaštiti okoliša, ali da je neophodno svakodnevno raditi na njegovoj implementaciji, unapređenju i usaglašavanju sa evropskim zakonodavstvom.

Nakon pet godina, 24.09.2019. tokom pete redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, napokon je usvojen Prijedlog zakona o zaštiti okoliša FBiH.

“Zahtijevamo od Doma naroda, Parlamenta FBiH da što brže, također usvoji Prijedlog Zakona,” napominju iz AC Sarajevo, CZZS, i CEE.

izvor: Klix.ba