Projekat povezivanja američkih umjetnika sa bh. kulturom i umjetnosti

Projekat realizira Udruženje “KREATIVCI”, uz pomoć Američke ambasade u sklopu kulturalnih grantova, povezivanja američkih umjetnika sa bosanskohercegovačkom kulturom i umjetnosti.

Nadamo se da će to biti prvi u nizu projekata koji će imati za cilj dugoročnu posjetu američkih umjetnika i profesora u našem gradu i zemlji, u cilju rada sa mladim umjetnicima, istraživanjima i kreativnim stvaranjima.

U Zenici su radionice “Matrice novih ekspresivnih identiteta” podijeljene u dvije lokacije: Muzej grada Zenica i Srednja muzička škola

Radionica sa Jill Slaymaker u Muzeju grada Zenica:

Koncept radionica je osmišljen da učesnici prezentiraju svoj portfolio i da zajedno sa Jill razviju diskurs na temu potrebe materijalizacije različitih umjetničkih pravaca i definiranja jedinstvenog stila kroz lični izražaj.

Teorijsko-diskurzivni dio biće praćen praktičnim, koji će imati za cilj da ta promišljanjanja  inspirišu vaš koncept rada tokom radionice.

28.09.2019. u 10:00 – Jill Slaymaker (primjenjena umjetnost) svoju radionicu započinje u Muzeju grada Zenica. Radionica će biti dostupna za javnost i otvorenog je tipa.

Fokus workshop je na savremenu američku umjetnost i savremenu bh umjetnost. Prvi dio programa radionice počinje sa američkim umjetnicima Jackson Pollock, Philip Guston, Andy Warhol kao i umjetnica koje su svojim radovima obilježile savremenu američku umjetnost. Nakon teoretskih predavanja I diskursa učesnici počinju sa praktičnim dijelom radionice koji će trajati od 14:00 do 18:00.

29.09.2019. u 10:00 – nastavak radionice i prakse koji će imati eksperimentalni pristup. Učesnici i korisnici u ovom dijelu radionice eksperimentiraju sa različitim alatima koji će im pomoći u realizaciji djela (mirrors, charcoal or pastel sticks, paper),  i concept ove prakse inspirisan je apstraktnim ekspresionizmom ili Pop Art pravcem. Radionica traje do 18:00.

30.09.2019. u 10:00 – priprema za izložbu i prezentaciju koja je planirana u 13:00.  Učesnici zajednos a svojim mentorom instaliraju svoje radove, i zajednički ih prezentiraju prisutnima na njihovom otvorenju.

30.09.2019 u 13:00 Muzej grada Zenica – promocija projekta i saradnje američke umjetnice i zeničkih/bosanskohercegovačkih umjetnika

Muzička radionica “James Bond”, mentor: Ned Ginsburg

Muzička radionica koju će voditi Ned Ginsburg sa svojim asistentom prof. Adom Klobodanovićem i Elvirom Alić. Realizacija muzičke radionice  bit će u prostorijama srednje Muzičke škole.

28.09.2019 u 10:00 –  muzičku radionicu pratit će učenici srednje Muzičke škole u Zenici sa svojim profesorima. Program muzičke radionice 90% odnosi se na praktični dio, kao i 10% teoretskih predavanja. Orkestar Muzičke škole (drums, guitar, bass, flute, alto saz, baritone saz, trumpet 1 and 2, tenor trombone, bass trombone) sa mentorom Ned Ginsburgom i asistentima fokusiraju se na obradu filmske muzike “James Bond”. Fokus ove radionice jeste razumijevanje filmske muzike i metodologija produciranja materijala za film. Prvi dan radionice trajat će do 18:00.  Radimo na mogućnosti da učenici i mentori u večernjim satima imaju muziku uživo kako bi neslužbeno razvili komunikaciju jedni sa drugima.

29.09.2019. u 10:00 – drugi dan praktičnog rada sa učenicima i nastavnicima. Nastavak sa obradom “James Bond” filmske muzike. Radionica traje do 18:00.

30.09.2019.u 10:00  završne pripreme za javnu prezentaciju pred zvanicama. Nastup predstavlja promotivnu prezentaciju rada učenika i američkih umjetnika.

30.09.2019. u 13:00 sati u Muzeju grada Zenica – zvanični nastup učesnika muzičke radionice.

Komunikacija na obje radionice je na engleskom jeziku.

Projekat je rezultat saradnje umjetnika Bosne i Hercegovine i Amerike koji se realizira pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.