U Zenici počeo simpozij pod nazivom “Zdravlje – zajednička odgovornost”

Peti simpozij specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije Bosne i Hercegovine, pod nazivom “Zdravlje – zajednička odgovornost” počeo je u Zenici.

“Na Okruglom stolu, koji je održan kao uvod u Simpozij, danas su potvrdili da se u BiH povećava procentualni kontigent osoba starijih od 65 i više godina, te da danas preovladavaju male porodice sa manjim brojem članova a produženom dužinom života”, ističe prof. dr. Aida Ramić- Čatak, pomoćnik direktora za stručne poslove Zavoda za javno zdavstvo Federacije BiH.

Prema njenim riječima, ne postoji dovoljan broj domova za starija lica.

„Njih prema podacima ima preko 40 finansianih od strane javnog privatnog sektora sa velikim razlikama u cijeni koštanja za one koji su nepokretni i pokretni“, kazala je prof. dr. Ramić- Čatak, koja navodi da često stoji primjedba da su isti objekti locirani u gradskim sredinama i kao takvi nisu dostupni starijim licima koji žive u urbanim ili drugim sredinama.

Ustanovljen je nedostatak ljekara i zdravstvenih radnika koji bi bili specijalizirani za rad, kao i za zahtjeve i potrebe starijih lica. Istovremeno se ističe da u našoj državi ne postoji specijalna ustanova koja se bavi produkcijom takvog profiliranog kadra.

„Naša intencija je da u dodiplomskoj i postdiplomskoj edukaciji zdravstvenih radnika, aktivnije i u većem obimu uvedemo sadržaje specijalizacije iz gerijatrije i gerontologije“, dodala je prof. dr. Ramić- Čatak.

Organizatori Simpozija iskazuju nadu da će donijeti odgovarajuće zaključke, koje će kasnije predočiti relevantnim institucijama kako bi poboljšali zdravstveno stanje našeg stanovništva. Naredna dva dana autori će se baviti najaktuelnijim zdravstvenim pitanjima na međunarodnom nivou. (Irdina Nezić)