Hoće li biti ogrjevnog drveta od ŠPD-a

Po svemu sudeći brojni penzioneri i drugi građani Zenice koji očekuju ogrjevna drva od Šumskog privrednog društva će se morati snalaziti na drugom mjestu.

Naime zbog obustave sječe od strane mještana Šerića iz šumarije su zatražili rebalans plana sječe, dok u Kantonalnoj upravi za šumarstvo kažu da je to stvar unutrašnje organizacije ŠPD-a.

Oko 7,5 hiljada kubnih metara planirali su u Šumskom privrednom društvu ogrjevnog drveta za škole, fizička lica i udruženje penzionera. Od toga su do sada isporučili oko pola, ostalo je još da isporuče Udruženju penzionera i fizičkim licima. Iskustvo vremešnog sugrađanina iz Popove bašte, govori da je najsigurnije naručiti mimo Udruženja i što ranije.

„Vrlo sam zadovoljan kvalitetom i preciznošću u količini isporučenog drveta od Šumarije. Jedino što kasne. Zvao sam jučer i rekli su da dođem slijedeće sedmice da uplatim”, kaže Ahmo Bašić, napominjući da je deset metara kubnih naručio od ŠPD-a još 3. januara.
Da li će uopće Avdo uplatati šumariji drva? Uz brojne obustave u transportu od početka godine, obustavu sječe šume na rejonu Šerića imali su i od strane mještana. Zbog straha od klizišta mještani nisu dozvolili radnicima ŠPD-a da sjeku drva.

„To je samo stav mještana Šerića. Nema šanse da je klizište. To dokazuju i principi doznake, a sječu smo obustavili iz bezbjedonosnih razloga. Nismo mogli dozvoliti da neko gore plati glavom ili bilo čime drugim“, kazao nam je rukovodilac ŠPD-a Zenica Muamer Ismić.

Zatražili su potom od uprave koja nadzire njihov rad rebalans plana sječe čime bi drvnu masu, kaže Ismić mogli iskoristiti na drugoj lokaciji. Pitali smo direktoricu kantonalne uprave za šumarstvo Nevzetu Elezović hoće li biti rebalansa. Kaže da je taj zahjev ŠPD-a ucjenjivački i zlonamjeran, ukoliko tvrde da od rebalansa ovisi snabdijevanje domaćinstava ogrjevnim drvetom. Stvar je to, kaže unutrašnje organizacije ŠPD-a. Međutim direktor je vrlo izričit.

„Ukoliko Kantonalna uprava za šumarstvo ne usvoji rebalans godišnjeg plana gospodarenja za 2019. godinu, isporuka ogrjevnog drveta će biti minimalna odnosno u potpunosti onemogućena. Napominjem da je Kantonalna uprava za šumarstvo usvojila godišnje planove gospodarenja za 2018. i 2019. godinu u kojima su bili odjeli zbog kojih moramo danas raditi rebalans plana”, kazao je Ismić.

Šta će biti sa naručenih više od četiri hiljade kubnih metara drveta od Šumskog privrednog društva očigledno još niko ne zna. Može li poslužiti primjer penzionerke Rabije Alispahić o sigurnoj dostavi manje kvalitetnog ali jeftinijeg drveta iz pilane u ovoj novonastaloj situaciji?

„Već godinama drva nabavljam u jednoj pilani kod Žepča. To su kao otpadna drva, ali su meni dobra, suha su, samo malo sitnija. Prije sam plaćala po metru 40KM, a sada 60 maraka. Zadovoljna sam u to je uračunat i prijevoz“, kaže Alispahić.

O cijenama i količini raspoloživog uglja za ogrjev u zeničkom rudniku nismo mogli dobiti informaciju, jer tamo čekaju da se imenuju novi članovi uprave.(Alma Huskić)