20 novih asistenata u nastavi potpisalo ugovore

20 osoba, obučenih za rad s djecom, danas su potpisali ugovor o sufinansiranju zapošljavanja, za rad s djecom sa poteškoćama u razvoju u osnovnim školama, na području ZDK.

Obzirom da postoji velika potreba za asistentima u nastavi, koji će pomagati djeci sa posebnim potrebama, ovaj projekat se realizuje drugu godinu zaredom.

„Pristup obrazovanju kada su u pitanju djeca sa posebnim potrebama, do sada nije bio adekvatan. Sada će asistenti raditi sa njima kako bi im pomogli da se prilagode društvu, nastavi, učenju, obrazovanju, a kasnije i tržištu rada“, izjavio je direktor Službe za zapošljavanje ZDK Anto Pešić.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK donijelo je odluku o tome koji profili asistenata u nastavi su potrebni, te su ove godine primljeni socijalni radnici, pedagozi, učitelji, nastavnici i odgajatelji.

Ugovori su potpisani na devet mjeseci, za školsku 2019./2020. godinu, dok će za narednu školsku godinu, naknadno biti utvrđeni modaliteti, kako bi se nastavilo sa ovakvim projektom. Vrijednost ovog projekta je 81.000 KM. (Azra Dizdar)