I pored mjera za suzbijanje prosjačenje i dalje prisutno u Zenici

Svjedoci smo da je prosjačenje i skitnja maloljetnika vež duže vrijeme  veoma izražen problem u našoj sredini.

U JU Dom-porodica Zenica postoje dvije prihvatne jedinice u koju se smještaju djeca koja su uhvaćena u skitnji, prosjačenju ili drugom obliku devijatnog ponašanja, koji  uglavnom budu dovedeni u pratnji policije i socijalnog radnika.

„Trenutno su u funkciji dvije smještajne  jedinice po četiri kreveta za dječake i djevojčice, koju smo uz pomoć Kantona  i donatora uspjeli opremiti. U principu to je interventna mjera kako da se dijete skloni sa ulice, da bude nahranjeno i na toplom. Tokom ove godine nismo imali ponavljanja slučaja tako da je moguće da su te mjere dale određene pozitivne iskorake, ali još uvijek možemo reći da taj problem nismo riješili“, – kazala je za Zenicainfo.ba direktorica JU Dom-porodica Zenica, Draženka Subašić.

Po prijemu maloljetnika u Prihvatnu stanicu  Centar za socijalni rad poduzima mjere i aktivnosti kako bi u što kraćem roku vratio djete u porodicu, detektovao probleme i radio na njihovom rješavanju.

„U prihvatnoj stanici se dijete zadržava najviše sedam dana.  U slučaju nemogućnosti povratka djeteta u porodicu, dijete se smješta u drugu porodicu ili u ustanovu socijalne zaštite. Sa roditeljima djece zatečene u prosjačenju Centar radi savjetodavno, a pomaže im i u  sređivanju porodičnih prilika, prije svega u ostvarivanju materijalnih oblika socijalne zaštite“, ističe Indira Hasanica- Hačimić iz Centra za socijalni rad.

Za suzbijanje prosjačenje neophodan je multidisciplinaran pristup koji podrazumijeva saradnju centra za socijalni rad, policijske uprave, tužilaštava i suda. U aprilu ove godine na temu prosjačenja održan je sastanak sa predstavnicima policijske uprave radi daljnjeg zajedničkog  dogovora i pristupa u rješavanju i suzbijanju prosjačenja.

Mehida Spahić