Izgrađen najviši vijadukt na Koridoru 5C

Na Zeničkoj obilaznici Koridora 5C je spojen desni vijadukt Babina rijeka na visini od 120 metara, čime je zvanično izgrađen trenutno najviši vijadukt na dionici puta kroz BiH.

Spajanjem desnog vijadukta je uspostavljena nesmetana komunikacija kroz gradilište, te će doći do rasterećenja transporta materijala lokalnim cestama.

Inače, vijadukt predstavljao je jedan od najzahtjevnijih projekata na izgradnji Zeničke obilaznice, dužine je 380,74 metra projektiran je kao cjelina s rasponima od 108, 163 te još 108 metara, a u toku su radovi na izgradnji lijevog vijadukta dužine 389,28 metara, koji je zbog kompleksnosti terena produžen za još 208 metara.

Podkonstrukcija vijadukta se sastoji od po dva krajnja i srednja stuba elastično ukliještena u nadkonstrukciju, a na krajevima je nadkonstrukcija povezana s krajnjim stubovima pomoću jednosmjernih pomičnih ležajeva.

Takav dizajn osigurava vertikalnu i horizontalnu stabilnost vijadukta, kako tokom izgradnje, tako i tokom upotrebe.

Prvu polovinu poddionice Zeničke obilaznice Klopče – Donja Gračanica pored otvorene trase u dužini od tri kilometra karakteriše i prisustvo dva vijadukta i jednog tunela, dok je za drugu dionicu karakteristično da uopće nema otvorene trase već je komponovana od naizmjenična tri vijadukta i dva brdska tunela.
Izvor: Akta.ba