Prezentacija metoda prve pomoći i akcija besplatnog mjerenja krvnog tlaka u Zenici

Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i Globalni referentni centar prve pomoći, kao i svake druge subote u septembru, obilježili su danas Svjetski dan prve pomoći.

Njihova poruka ove godine je da svi trebaju naučiti osnove prve pomoći, kako bi bili u stanju pomoći sami sebi i ljudima u nevolji, naročito invalidnim i iznemoglim osobama.
Ekipe Crvenog krsta Grada Zenice priredili su danas prezentaciju metoda prve pomoći i akciju besplatnog mjerenja krvnog tlaka, a planirana je posjeta Dnevnom centru za djecu sa poteškoćama u razvoju i radionica prve pomoći za osobe u trećoj životnoj dobi.
(Sanja Stević)