Penzionerima do sada isporučeno 900 kubika drveta

Isporuka drva za ogrjev penzionerima Zeničko – dobojskog kantona utvrđena je Ugovorom između Saveza udruženja penzionera ovog kantona i Šumsko – privrednog društva.

Ugovorene količine ogrjevnog drveta Udruženju penzionera Zenice dostavljaju se dogovorenom dinamikom, a isporuka potrebnih količina ogrjevnog drveta treba biti završena do kraja oktobra.

„Za penzionere Zenice dogovoreno je 1.500 kubika drveta, a do sada je isporučeno za zeničke penzionere 900 kubika“, izjavio je Mustafa Trakić, predsjednik Saveza udruženja penzionera ZDK.

Dinamika isporuke ogrjevnog drveta penzionerima u Kaknju je povećana, ali udruženje penzionera ima problem kod zaostale isporuke ogrjeva iz prošle godine.

„Nadamo se da će i ove godine u Kaknju 1.200 kubika ogrjevnog drveta, koliko je i dogovoreno, biti isporučeno“, dodaje Trakić.

Predsjednik Saveza udruženja penzionera ZDK naglašava da ima zahtjev za dodatnih 500 kubika ogrjevnog drveta za penzionere Zenice i Kaknja, te se nada da će i tu naći rješenje uz pomoć Vlade.

U ostalim općinama Zeničko – dobojskog kantona isporuka drva za ogrjev ide ugovorenom dinamikom. (Irdina Nezić)